TOELF PRIMARY SCHOOL

LUYỆN TOELF CHO TRẺ TỪ LỚP MẤY LÀ HỢP LÝ?

Mình đã và đang dạy chương trình TOELF PRIMARY SCHOOL cho một số em học sinh lớp 4 và lớp 5. Từ độ tuổi này, bố mẹ đã có định hướng cho các em học và luyện thi TOELF. Mình nghĩ đó là một quyết định sáng suốt. Thi một chứng chỉ quốc tế sẽ …