học toán tiếng anh online

ĐĂNG KÍ HỌC TIẾNG ANH/ TOÁN TIẾNG ANH ONLINE TOÀN QUỐC/GIA SƯ TIẾNG ANH TẠI HỘI AN

Về mô hình học tiếng anh online và tại lớp (ở Hội An). 1. Đội ngũ giáo viênBao gồm đội ngữ giáo viên trình độ từ đại học trở lên. Giáo viên bản xứ với đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ giảng dạy.Chứng chỉ tiếng anh IELTS, TOEICBằng giảng dạy sư phạmNhiều kinh nghiệm …